Systémy třetích stran

Propojením ke zjednodušení pracovních postupů.

Straumann® CARES® nabízí pokročilou konektivitu pro pracovní postupy externích systémů (Dental Wings, 3M Lava, 3Shape, exocad) s řízenými zákroky, intraorální skenování a CADCAM, včetně veškerého požadovaného vybavení, materiálů a služeb. 

Institut Straumann AG poskytuje knihovny návrhů pro systémy CADCAM jiných výrobců než Straumann, které umožňují návrhy CAD prostředků specifických pro pacienta, které jsou kompatibilní s implantáty a protetickými řešeními Straumann. Podobně jako u všech zdravotnických prostředků mohou platit určitá omezení přístupu na trh v závislosti na specifických místních zákonných pravidlech a regulačním stavu v dané jurisdikci. Uživatel systému CADCAM nese zodpovědnost za zajištění použití systému CADCAM, včetně materiálů a použitých nebo vyrobených frézovacích bločků, ve shodě se zákonnými a regulačními požadavky své země.

Další otázky vám na požádání zodpoví váš obchodní zástupce společnosti Straumann na e-mailu: cadcam.cz@straumann.com

Důležité dokumenty pro 3shape uživatele (čtěte před použitím)

Registrace
Prostudujte si tento dokument popisující registraci a instalaci knihovny DME a informace k objednávání a použití materiálů Straumann spolu s našimi smluvními podmínkami.

Příručka
Před použitím indikace třmenů implantátů a můstků je nutné si prostudovat tyto pokyny.

Před použitím indikace sklokeramiky je nutné si  prostudovat tyto pokyny.

Regulační informace
Vzhledem k regulačním podmínkám jednotlivých zemí nemusí být komponenty dostupné na vašem trhu. Další informace vám na požádání sdělí vaše místní kontaktní osoba nebo můžete zkontrolovat dostupnost produktu.


Důležité dokumenty pro exocad uživatele (čtěte před použitím)

Registrace
Prostudujte si tento dokument popisující registraci a instalaci knihovny a informace k objednávání a použití materiálů Straumann spolu s našimi smluvními podmínkami.

Pokud chcete zadat svou zakázku, stáhněte si objednávací nástroj Straumann.

Kontaktujte nás

Dohoda o používání údajů*

Prostudujte si naše zásady ochrany soukromí.