Spojení implantátu a abutmentu Straumann®  

Více než ověřený systém. Získáte s ním i důvěru. 

Originální komponenty Straumann® nabízí časem ověřenou funkčnost a spolehlivost, které vám poslouží jako pevný základ pro vaši zubní praxi. Spojení implantátu a abutmentu společnosti Straumann představují perfektní, harmonizovaný soulad založený na přesné konstrukci a technických specifikacích bezkonkurenční úrovně. Vědecké práce1,2 dokládají rozdíly v četnosti uvolnění šroubu a kolísání mikromobility při srovnání originálních a neoriginálních spojů implantát-abutment.

Jak vám můžeme pomoci?

Spojení pro Bone Level implantáty Straumann® Crossfit  

Jednoduchá manipulace v kombinaci s vysokou spolehlivostí.

Automaticky naváděné vnitřní protetické spojení s optimalizovanou konstrukcí pro dlouhodobou mechanickou stabilitu za všech podmínek zatížení zajišťují přesné dosednutí implantátu a abutmentu. Vnitřní kónus 15° čepů pro vyšší flexibilitu v protetické terapii. Čtyři vnitřní drážky zajišťují přesné uložení protetických komponent. V závislosti na průměru je implantát Straumann® Bone Level vybaven spojem Regular CrossFit® (RC) nebo Narrow CrossFit® (NC).

 • Manipulace

  Jednoduchá manipulace umožňuje uložení komponentů s vysokou přesností. Zjednodušené vytváření otisků i u divergentně uložených implantátů. 

 • Flexibilita

  Flexibilita náhrad a dlouhodobá mechanická stabilita.3-5

 • Spolehlivost

  Zajištěna přesnost proti rotaci. Zjednodušené vytváření otisků i u divergentně uložených implantátů. Redukce mikropohybů a minimalizované mikromezery. Optimalizované rozložení zátěže. Přesné dosednutí implantátu a abutmentu.

Jak vám můžeme pomoci?

Spojení pro Tissue Level implantáty Straumann® synOcta® 

Spolehlivý. Jednoduchý. Flexibilní.

Protetický systém synOcta® nabízí výhody spojené se spolehlivým, jednoduchým a flexibilním protetickým řešením. Úspěch systému synOcta® se skrývá ve spoji mezi abutmentem a implantátem. Přesné symetrické dosedání osmiúhelníkového abutmentu a vnitřku implantátu umožňuje úpravu polohy abutmentu synOcta® a zároveň chrání proti rotaci. Kombinace systému Morse Taper s 8° kónusem a svařování zastudena zajišťuje spolehlivé vertikální uložení. 

 • Spolehlivost

  8° kónus systému Morse Taper nabízí ideální kombinaci mezi svařováním zastudena a spolehlivým vertikálním uložením. Přesné dosednutí implantátu a abutmentu.

 • Jednoduchost

  Jednoduché vytváření otisků bez abutmentu.

 • Flexibilita

  Můžete upravovat polohu abutmentů, volit je na modelu a získat optimální možnosti plánování pro každou indikaci.

Kontaktujte nás

Dohoda o používání údajů*

Prostudujte si naše zásady ochrany soukromí.

Ke stažení

Dokumenty

Classic standard for timeless confidence.

Straumann® Tissue Level Implant System
490.269/en/A/00 03/17 31.03.2017 PDF, 5 MB Ke stažení

Der Klassiker zeitlos und zuverlässig.

Straumann® Tissue Level Implantatsystem
490.269/de/A/00 03/17 31.03.2017 PDF, 4 MB Ke stažení

Estándar clásico para una confianza atemporal.

Sistema de implantes Straumann® Tissue Level
490.269/es/A/00 03/17 31.03.2017 PDF, 5 MB Ke stažení

Procedimentos protéticos Straumann® Bone Level

Informações básicas
159.810/pt/D/03 01/19 31.03.2017 PDF, 14 MB Ke stažení

Procedimientos protésicos Straumann® Bone Level

Información básica
155.810/es/D/03 01/19 18.03.2019 PDF, 14 MB Ke stažení

Procedure protesiche Straumann® Bone Level

Informazioni di base
154.810/it/D/03 01/19 31.03.2017 PDF, 14 MB Ke stažení

Procédures prothétiques Straumann® Bone Level

Informations de base
153.810/fr/D/03 01/19 31.03.2017 PDF, 14 MB Ke stažení

Retentive systems for implant-borne hybrid dentures

Instructions for dentists and dental technicians
152.252/en/A/00 03/16 31.03.2016 PDF, 5 MB Ke stažení

Sistema de anclaje para prótesis híbridas implanto soportadas

Instrucciones para Odontólogos y Técnicos Dentales
152.252/es/A/00 03/16 PDF, 5 MB Ke stažení

Sistema protesico Straumann® synOcta®

Informazioni di base
154.255/it/C/00 05/17 30.05.2017 PDF, 3 MB Ke stažení

Sistema protésico Straumann® synOcta®

Información básica
155.255/es/C/00 05/17 PDF, 4 MB Ke stažení

Sistema protético Straumann® synOcta®

Informações básicas
159.255/pt/C/00 05/17 30.05.2017 PDF, 4 MB Ke stažení

Sistemas de encaixe para próteses híbridas implanto-suportadas

Instruções para dentistas e técnicos de prótese
159.252/pt/A/00 03/16 31.03.2016 PDF, 5 MB Ke stažení

Sistemi di ancoraggio per protesi ibride poggianti su impianti

Istruzioni per Odontoiatri e Odontotecnici
152.252/it/A/00 03/16 31.03.2016 PDF, 5 MB Ke stažení

Straumann® Bone Level Prosthetic Procedures

Basic Information
152.810/en/D/03 01/19 31.03.2017 PDF, 13 MB Ke stažení

Straumann® Bone Level Prothetische Verfahren

Basisinformationen
151.810/de/D/03 01/19 31.03.2017 PDF, 14 MB Ke stažení

Straumann® synOcta® Prosthetic System

Basic Information
152.255/en/C/00 05/17 30.05.2017 PDF, 4 MB Ke stažení

Straumann® synOcta® Prothetiksystem

Basisinformationen
151.255/de/C/00 05/17 31.05.2017 PDF, 4 MB Ke stažení

Straumann® Variobase®

Au-delà de la base en titane courante. Efficacité et flexibilité en équilibre.
490.288/fr/D/00-FR 02/19 04.06.2018 PDF, 25 MB Ke stažení
Všechny zdroje

Videa a animace

Bone Level Implant Connection

Crossfit™ Connection, Emergence Profiles™
V0090-en 26.06.2017 M4V, 88 MB

CrossFit™ 30 degrees

Short Version
V0092-en 26.06.2017 WMV, 2 MB

CrossFit™ Connection

Short Version
V0091-en 26.06.2017 WMV, 4 MB
Všechny zdroje

Vědecká literatura

Straumann® Original

Informações gerais
490.258/pt/B/00 01/17 31.01.2017 PDF, 352 KB Ke stažení

Straumann® Original

Évaluation clinique
490.258/fr/B 31.01.2017 PDF, 361 KB Ke stažení

Straumann® Original

Revisione clinica
490.258/it/B/00 01/17 31.01.2017 PDF, 361 KB Ke stažení

Straumann® Original

Revisión clínica
490.258/es/B/00 01/17 31.01.2017 PDF, 363 KB Ke stažení

Straumann® Original

Literaturauswertung
490.258/de/B/00 01/17 31.01.2017 PDF, 363 KB Ke stažení

Katalogy

Přehled lokálních kongresů a kurzů

Více než vzdělání
490.150/cz 28.02.2019 PDF, 814 KB Ke stažení

International Course Calendar 2019

More than education
490.150/en/C/02 02/19 15.02.2019 PDF, 9 MB Ke stažení

DSO Global Courses 2019

Dental Service Organisation
490.483/en/A/01 01/19 23.01.2019 PDF, 15 MB Ke stažení

Catálogo De Productos 2018/2019

Straumann Edición internacional
455.201/es/C/00 07/18 09.08.2018 PDF, 12 MB Ke stažení

Catalogo Dei Prodotti 2018/2019

Straumann Edizione internazionale
454.200/it/C/00 07/18 09.08.2018 PDF, 13 MB Ke stažení

Catálogo De Produtos 2018/2019

Straumann Edição internacional
459.201/pt/C/00 07/18 09.08.2018 PDF, 12 MB Ke stažení

Catalogue Des Produits 2018/2019

Straumann Édition internationale
453.200/fr/C/00 07/18 09.08.2018 PDF, 13 MB Ke stažení

Product Catalog 2018/2019

Straumann International Edition
452.200/en/C/00 07/18 08.08.2018 PDF, 13 MB Ke stažení
Všechny zdroje

Literatura

1 Kim SK, Koak JY, Heo JS, Taylor TD, Ryoo S, Lee SY: Screw loosening with interchangeable abutments in internally connected implants after cyclic loading. Int J Oral Maxillofac Implants 2012; 27:42-47 2 Keilig L, Berg J, Söhnchen P, Kocherovskaya, Bourauel C. Micro-mobility of the implant/abutment interface for original and third-party abutments – a combined experimental and numerical study (Poster EAO 2013, Dublin, ref. no. 346). 3 Data on file. 4 Sakaguchi RL, Douglas WH, DeLong R, Pintado MR. The wear of a posterior composite in an artificial mouth: a clinical correlation. Dent Mater 1986;2(6):235-240. 5 Rosentritt M, Behr M, Gebhard R, Handel G. Influence of stress simulation parameters on the fracture strength of all-ceramic fixed partial dentures. Dent Mater 2006:22(2):176-182.