Relevantní literatura

Implantáty Straumann® Bone Level Tapered implant

Straumann® Bone Level Tapered Implant nabízí excelentní primární stabilitu v měkké kosti a čerstvých jamkách po extrakci. Zúžená forma adekvátně komprimuje nedostatečně připravenou osteotomii. Také vám umožňuje zvládat omezené anatomické podmínky pacienta jako faciální podsekřiviny, sbíhající se špičky kořenů, konkávní struktura čelisti a úzké atrofované výběžky. 

Bez záruky úplnosti.

A Comparison of Tapered and Nontapered Implants in the Minipig. Cochran D, Stavropoulos A, Obrecht M, Pippenger B, Dard M. Int J Oral Maxillofac Implants. 2016 Nov/Dec;31(6):1341-1347

Integrative Performance Analysis of a Novel Bone Level Tapered Implant. Dard M, Kuehne S, Obrecht M, Grandin M, Helfenstein J, Pippenger BE. Adv Dent Res. 2016 Mar;28(1):28-33.

Effect of Osteotomy Preparation on Osseointegration of Immediately Loaded, Tapered Dental Implants. Stavropoulos A, Cochran D, Obrecht M, Pippenger BE, Dard M. Adv Dent Res. 2016 Mar;28(1):34-41.