Relevantní literatura

Jednoduchá práce s měkkými tkáněmi

Naše kolagenové houby podporují hojení ran s výrazným hemostatickým účinkem  a měkkotkáňový štěp mucoderm v určitých indikacích představuje skutečnou alternativu pacientovy vlastní pojivové tkáně.

botiss mucoderm® v určitých indikacích poskytuje skutečnou alternativu pacientovy vlastní pojivové tkáně. Tato stabilní 3D kolagenová měkkotkáňová náhrada vyrobená z vepřové dermis podporuje rychlou revaskularizaci a integraci měkkých tkání, včetně barvy a textury. Mucoderm® byl úspěšně použit ve více než 20 000 ošetřeních.

Bez záruky úplnosti.

The influence of various rehydration protocols on biomechanical properties of different acellular tissue matrices. Kasaj A, Levin L, Stratul SI, Götz H, Schlee M, Rütters CB, Konerding MA, Ackermann M, Willershausen B, Pabst AM. Clin Oral Investig. 2016 Jul;20(6):1303-15. 

Soft tissue volume alterations after connective tissue grafting at teeth. The subepithelial autologous connective tissue graft (SCTG) vs. a porcine collagen matrix (CM). A preclinical volumetric analysis. Schmitt CM, Matta RE, Moest T, Humann J, Gammel L, Neukam FW, Schlegel KA. J Clin Periodontol. 2016 Jul;43(7):609-17.

Healing of localized gingival recessions treated with a coronally advanced flap alone or combined with an enamel matrix derivative and a porcine acellular dermal matrix: a preclinical study. Shirakata Y, Sculean A, Shinohara Y, Sena K, Takeuchi N, Bosshardt DD, Noguchi K.  Clin Oral Investig. 2016 Sep;20(7):1791-800

Changes of the peri-implant soft tissue thickness after grafting with a collagen matrix. Zafiropoulos GG, Deli G, Hoffmann O, John G. J Indian Soc Periodontol. 2016 Jul-Aug;20(4):441-445. 

Clinical evaluation of a porcine acellular dermal matrix for the treatment of multiple adjacent class I, II, and III gingival recessions using the modified coronally advanced tunnel technique. Cosgarea R, Juncar R, Arweiler N, Lascu L, Sculean A. Quintessence Int. 2016;47(9):739-47. 

Tunnel Technique With Collagen Matrix Compared With Connective Tissue Graft for Treatment of Periodontal Recession: A Randomized Clinical Trial. Cieślik-Wegemund M, Wierucka-Młynarczyk B, Tanasiewicz M, Gilowski Ł. J Periodontol. 2016 Dec;87(12):1436-1443. Epub 2016 Jul 17. 

Evaluation of a porcine collagen matrix to create new keratinized tissue at deficient implant sites: 12 months results from a controlled prospective clinical study. Stricker A, Rothamel D, Stübinger S, Fleiner J. Clin. Oral Impl. Res. 25 (Suppl. 10), 2014 (poster) 

The influence of mucosal tissue thickening on crestal bone stability around bone-level implants. A prospective controlled clinical trial. Puisys A, Linkevicius T. Clin Oral Implants Res. 2015 Feb;26(2):123-9. 


botiss Jason® fleece a botiss collacone® jsou nativní kolagenové houby s vysoce účinným lokálním hemostatickým účinkem. Stabilizují koagulum a minimalizují riziko sekundárního krvácení.

Bez záruky úplnosti.

Impact of matrix compactness on tissue integration, blood vessel invasion and biodegradation of porcine collagen matrices – an experimental study in the rat. Fienitz T, Rothamel D, Barth Y, Neugebauer J, Kreppel M, Happe A, Zöller J Clin Oral Impl. Res 25(10). 2014. Poster 228. 

Efficacy and Biocompatibility of Jason® Collagen Fleece for Haemostasis after Iliac Crest Harvesting of Autologous Cancellous Bone – An Observationional Clinical Study. Fleege C., Schmidt J., Schmidt I., Zukowski D. and Rauschmann M European Musculoskeletal Review 7(4):240-242 January 2012. 

Prevention of post-operative bleeding in hemostatic compromised patients using native porcine collagen fleeces-retrospective study of a consecutive case series. Zirk M, Fienitz T, Edel R, Kreppel M, Dreiseidler T, Rothamel D.  Oral Maxillofac Surg. 2016 May 2.