Relevantní literatura

Original on Original

V posledních letech stále více výrobců třetích stran kopíruje protetické komponenty a prohlašuje, že jsou kompatibilní s originálními implantačními systémy. Při prvním pohledu se konstrukce těchto neoriginálních abutmentů zdá být stejná jako příslušný originální abutment. Ve skutečnosti nelze rozdíly odhalit zevní prohlídkou, ukáže je však průřez systému implantátu a abutmentu. Originální protetické komponenty se vyznačují excelentní dlouhodobou úspěšností a přežíváním v klinických situacích.

Bez záruky úplnosti.

Micromorphological differences of the implant-abutment junction and in vitro load testing for three different titanium abutments on Straumann tissue level implants. Mattheos N, Larsson C, Ma L, Fokas G, Chronopoulos V, Janda M. Clin Oral Implants Res. 2017 Apr 11. 

An In Vitro Evaluation of the Loosening of Different Interchangeable Abutments in Internal-Connection-Type Implants. Park JM, Baek CH, Heo SJ, Kim SK, Koak JY, Kim SK, Belser UC. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 Mar/Apr;32(2):350-355. 

Investigating the micromorphological differences of the implant-abutment junction and their clinical implications: a pilot study. Mattheos N, Li X, Zampelis A, Ma L, Janda M. Clin Oral Implants Res. 2016 Nov;27(11):e134-e143

Implants with original and non-original abutment connections. Gigandet M, Bigolin G, Faoro F, Bürgin W, Brägger U. Clin Implant Dent Relat Res. 2014 Apr;16(2):303-11. 

Prospective 10-year cohort study based on a randomized, controlled trial (RCT) on implant-supported full-arch maxillary prostheses. part II: prosthetic outcomes and maintenance. Fischer K, Stenberg T. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Aug;15(4):498-508.

Complication and Failure Rates with Implant-Supported Fixed Dental Prostheses and Single Crowns: A 10-Year Retrospective Study. Wittneben JG, Buser D, Salvi GE, Bürgin W, Hicklin S, Brägger U. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Apr 2.

Long-term outcomes of dental implants with a titanium plasma-sprayed surface: a 20-year prospective case series study in partially edentulous patients. Chappuis V, Buser R, Brägger U, Bornstein MM, Salvi GE, Buser D. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Dec;15(6):780-90. 

Exotic encounters with dental implants: managing. Mattheos N, Janda MS. Aust Dent J. 2012 Jun;57(2):236-42. 

Screw loosening with interchangeable abutments in internally connected implants after cyclic loading. Kim SK, Koak JY, Heo SJ, Taylor TD, Ryoo S, Lee SY. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Jan-Feb;27(1):42-7.