Straumann® BoneCeramic™

Zvládnutí syntetických řešení. Granule bifázického fosforečnanu vápenatého.

Straumann® BoneCeramic™
Jeden z nejlépe zdokumentovaných materiálů

Granule bifázického fosforečnanu vápenatého

Jeden z nejlépe dokumentovaných aloplastických výrobků, který nabízí moderní matrici s kontrolovanou resorpcí pro regeneraci vitální kosti bez negativního vlivu na uchovávání objemu.

Prvky a výhody

Bezpečnost a biokompatibilita

Technologie chemického procesu používaného při výrobě Straumann® BoneCeramic™ zajišťuje následující:
- reprodukovatelnost
- konzistence mezi šaržemi
- biokompatibilita

Vzhledem ke 100% syntetickému složení lze vyloučit jakékoli riziko infekce nebo přenosu onemocnění.

Optimalizovaná morfologie

Optimalizovaná 90% poréznost podporuje vaskularizaci, migraci osteoblastů a následně ukládání kosti. Vysoká poréznost a minimální množství materiálu ponechávají maximum prostoru pro novou kost.

Homogenní složení

Bifázický fosforečnan vápenatý v homogenním složení:
60% hydroxyapatit (HA) jako silná matrice pro dlouhodobé uchování objemu kosti
60% HA brání nadměrné resorpci a zachovává objem kosti.
40% ß-fosforečnan vápenatý (ß-TCP) pro rychlou úvodní buněčnou odpověď: ß-TCP se resorbuje rychleji a je nahrazen přirozenou kostí.

Biologická funkčnost

Morfologie Straumann® BoneCeramic™ ulehčuje osteokonduktivitu, vaskularizaci a migraci osteoblastů. Straumann® BoneCeramic™ slouží jako konstrukce pro uložení kosti během procesu tvorby kosti.
Nízká rychlost resorpce HA brání nadměrné resorpci a udržuje stabilní objem augmentátu.
Rychle resorbující β-fosforečnan vápenatý (β-TCP) umožňuje regeneraci vitální kosti během hojení.

Příběhy na youTooth

Brožury a videa

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Všechny kostní náhrady

Ke stažení

Dokumenty

Videa a animace

Katalogy